• เวลาทำการ 09:00 - 17:00
  • เราพร้อมที่จะทำงาน เคียงข้างคุณ
  • (062) 954 6615
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 999/6 จตุจักร กรุงเทพฯ
  • สถานที่ตั้งหน่วยงาน

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ
เรา

Awesome Image
Awesome Image

ด้วยประสบการณ์
และความชำนาญ

ทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมปฐพี ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์และสิ่งแวดล้อม รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบธุรกิจสร้างสรรค์งานที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายหลังก่อตั้งบริษัท เค กรุ๊ป ดริลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ KGD ขึ้นมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานขุดเจาะสำรวจดินในงานรับเหมาก่อสร้างต่างๆ งานศึกษาสำรวจออกแบบทางวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมฐานราก, งานขุดเจาะผ่านชั้นหินที่ระดับความลึก, งานสำรวจธรณีฟิสิกส์, งานสำรวจแหล่งน้ำบาดาล รวมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ขุดเจาะ ติดตั้ง บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตามมาตรการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงตามข้อกำหนดของ auditor
Our Team

Our Best Experts

KGD Drilling

Builder Advisor

KGD Drilling

Project Manager

KGD Drilling

Architecture

KGD Drilling

Marketing Adcisor